Alle Top Seats zijn uitgerust met het unieke stelsysteem van Heledirn. Handvat aanknijpen, plaatsen, handvat loslaten en klaar.

All Top Seats are equipped with the unique adjusting system of Heledirn. Lever the grip, place the seat box, release the grip and ready.

Print Friendly

Alle 7 resultaten